İş Güvenliği

Elektrik ; Sanayiin'de ve Evlerimizde bizleri yakından ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Elektrik ile yapılan çalışmalarda mutlaka akım kesilmeli ve çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda elektriğin hiçbir zaman affetmeyeceği bilinmeli tüm tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler neler olmalı:, Öncelikle tevzi tabloları ve sigortalar kapalı bir ortamda bulundurulmadır. Atölye içlerinde bulunan tüm panoların zeminleri akım geçirmeyen yalıtkan bir madde ile kaplanmış olacaktır. İşyerlerinde elektrik işlerinden sorumlu bir eleman ya da elemanlar elektrik arızalarında , arızaya müdahale edeceklerdir.

İşyerlerinde bulunan ve elektrik ile çalışan tüm makine ve tezgâhların güvenlik gövde topraklamalarının yaptırılmış olması gerekmektedir. Bu topraklama pano topraklamasının haricinde her makine üzerinden ayrıca çekilecek ve uygun bir şekilde topraklama çubukları ile topraklama sağlanacaktır. Yapılan tüm bu topraklamalar her sene yetkili bir elektrikçi tarafından kontrole tabi tutulacaktır. Bunlar güvenli bir iş ortamının sağlanması açısından çok önem arz etmektedir..

Elektrik ile ilgili olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü'nde ayrıntılı olarak her hususa yer verilmiştir. Tüzük ile ilgili maddeleri görmek ve icelemek ve bilgilerimizi tazelemek , ayrıca bu konularla ilgili tüm literatürü de takip etmek gerekmektedir. Daha detaylı bilgiler konu ile ilgili kitaplardan edinilebilir. Ancak özellikle dikkat edilmesi gereken hususların başında çalışanların bilgilendirilmesi (her konuda olduğu gibi- elektrik konularında da ) gelmektedir. Çoğu iş kazaları bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Çalışanları bilgilendirme görevi de işverenlere düşmektedir.